نشریه شهرستان امیدیه

شماره پانزدهم “نشریه مرآت” منتشر شد

شماره پانزدهم “نشریه مرآت” منتشر شد

باور کنیـد قامـت حـیدر خمـیده اســت رنـگ از عذار حضـرت زهـرا پریده اســت باور کنیـد بغــض حسـن مانـده در گـلو خونِ ‌دل حسین به صورت چکیده است شماره پانزدهم نشریه مرآت منتشر شد. این شماره به یاد و  احترام شهدای…

شماره چهاردهم نشریه مرآت

شماره چهاردهم نشریه مرآت

یا قهار شماره چهاردهم نشریه مرآت منتشر شد. این شماره با حال و هوایی حسینی به گوشه ای از ابعاد عظیم راهپیمایی اربعین عاشقان حسینی پرداخته است. یاد و خاطره ی شهید “اسکندر قاسمی” از شهدای هشت سال جنگ تحمیلی…

قالب وردپرس خريد هاست طراحي سايت