آیت الله جوادی آملی

شماره پانزدهم “نشریه مرآت” منتشر شد

شماره پانزدهم “نشریه مرآت” منتشر شد

باور کنیـد قامـت حـیدر خمـیده اســت رنـگ از عذار حضـرت زهـرا پریده اســت باور کنیـد بغــض حسـن مانـده در گـلو خونِ ‌دل حسین به صورت چکیده است شماره پانزدهم نشریه مرآت منتشر شد. این شماره به یاد و  احترام شهدای…

قالب وردپرس خريد هاست طراحي سايت